Tunde en Trompetty zoeken een Jas

I  S      U   I   T  V  E  R  K  O  C  H  T

 

maar te leen via de De Nederlandse en

Belgische Openbare  B I B L I O T H E E K

 

een enkel los exemplaar kan nog besteld

worden via info@charlottelokin.com

Anno nu kunnen we elke minuut van elke dag wel een Jas vinden. Logisch dat we het zoeken
een beetje zijn verleerd. Tunde en Trompetty beginnen daarom nog eens bij het begin.

 

Een prentenboek over twee vrienden op zoek naar een Jas, waarbij de vraag of er een Jas gezocht
moet worden net zo belangrijk is als de vraag welke Jas het zou moeten zijn.