Tunde en Trompetty zoeken een Jas

 

te  L E E N  via

De Nederlandse en  Belgische

Openbare  B I B L I O T H E E K

 

te  K O O P  via

info@charlottelokin.com

 

Anno nu kunnen we elke minuut van elke dag wel een Jas vinden. Logisch dat we het zoeken

een beetje zijn verleerd. Tunde en Trompetty beginnen daarom nog eens bij het begin.

 

Een prentenboek over twee vrienden op zoek naar een Jas, waarbij de vraag of er een Jas gezocht

moet worden net zo belangrijk is als de vraag welke Jas het zou moeten zijn.